Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT
zpět

Info

> Jumpy jsou kvalitní české batohy a tašky s vlastním designem! Našim cílem je udělat z každodenních potřeb zážitek. Povedlo se!

Značku Jumpy jsme založily v roce 2014. Prvním produktem byly barevné gumičky na nošení tubusu a jógamatky. Od té doby se nabídka produktů rozrůstá a hrajeme si s barvami a materiály.

Nyní se specializujeme na rucksaky, tašky a batohy, u kterých si sami volíte barevné kombinace. Chystáme NOVINKY a brzy se můžete těšit na nové batůžky a tašky s našim autorským potiskem.

chci svůj jumpy

Chystáme NOVINKY a brzy se můžete těšit na nové batůžky a tašky s našim autorským potiskem. (:

V Jumpy jsme tři.
Petra je módní návrhářka a designérka produktů se zapálením pro vývoj a testování. Je vedoucí výroby Jumpy a všechny výrobky jsou navrženy a ušity v Brně (CZ) pod jejím vedením.

Lucie je grafická designérka se slabostí pro systém. V Jumpy se stará o design, propagaci a distribuci. Společně s Petrou navrhuje produkty Jumpy.

Bea je hlavní rozhodčí Jumpy a podílí se na výrobě, vývoji i testování produktů.

Jumpy je náš produkt a váš design!
Našim cílem je zůstat malou značkou s vysokou kvalitou.

Ahoj, spolupráce
[javascript protected email address]

Objednávky, obchod
[javascript protected email address]

Dílna, materiály
[javascript protected email address]
Petra Šrámková
Javůrek 111,
Domašov 66483
Česká republika

IČO: 06850391
Nejsme plátci DPH
1025638857/6100
INDUSTRA
Masná 27/9, Brno Industra

Šijeme z EKOkoženky, šusťáku, kortexinu a natíraných pláten.
Brzy chystáme vlastní síto potisky. Máte se na co těšit! (:

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto portálu, a že s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2014

1 / Úvodní ustanovení
Prodávajícím je PETRA ŠRÁMKOVÁ, neplátce DPH.

2 / Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky, podané prostřednictvím webové stránky www.myjumpy.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se zde uvedenými platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zasláním emailové objednávky se všemi údaji dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje, má prodávající právo použít pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Prodávající respektuje soukromí kupujícího, tato data chráním před zneužitím, považuje je za důvěrná a neposkytuje je žádným subjektům a třetím stranám.

3 / Platba a doprava
Zasílám prostřednictvím PPL.
Platba online kartou je realizována platebním systémem AXIMA. O stavu objedávky je zákazík informován okamžitě, elektronicky. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání a cena za poštovné je připočtena k celkové částce. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodáno v co nejkratší době společností PPL, nejdéle do 21 pracovních dnů od připsání platby. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Osobní odběr zboží zatím není možný.

4 / Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - vrácení zboží Kupující má právo podle § 1820 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a vrátit zpět do 14 dní od oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum odeslání). Při odstoupení od smlouvy doporučuji uvést číslo objednávky a datum nákupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Zboží nelze vracet na dobírku. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které Bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo vyrobeno na zakázku.

Prodávající vrací částku za poplatky související s odesláním zboží. Termín pro vrácení kupní částky je 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však dodavatel není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

5 / Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:
– V případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář).
– Zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je o této skutečnosti informován).

6 / Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

7 / Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

8 / Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem Petra Šrámková a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1 / Vznikne-li na zboží z webové stránky www.myumpy.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci vnitřní poštou na info@myjumpy.cz písemně.

2 / Oznámení o závadách musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.

3 / Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

4 / Prodávající informuje kupujícího do sedmi pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

5 / Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých nevhodným používáním, mechanickým poškozením, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

6 / Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem PPL, se řídí reklamačním řádem PPL. Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo ke ztrátě zásilky, jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny finanční prostředky vydané za cenu zboží a zaplacené poštovné. Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí zásilky) nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

JUMPY může být tvůj do 14 dnů.
Poštovné je nad 2000 Kč zdarma.

ČR
PPL – 120 Kč

Powered by NEONSTUDIO